บริการสร้างรายชื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

รายชื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีค่าและประโยชน์ทางธุรกิจของท่านเป็นอย่างมาก ที่เทเลไดเร็ค เอเชีย เราทำเอ้าท์บาวด์เทเลมาร์เก็ตติ้ง เพื่อสร้างรายชื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้กับลูกค้า เราช่วยแยกแยะว่าใครคือลูกค้าที่มีกำลังซื้อและอยากซื้อ และน่าติดตามที่สุด

บริการสร้างรายชื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราช่วยให้ท่านประหยัดเวลา และทำให้ท่านสามารถติดตามลูกค้าที่มีความสนใจและอยากซื้อสินค้าหรือบริการของท่านได้ตรงที่สุด และได้ผลที่สุด

ทีมที่มีความพร้อมและยืดหยุ่นของเรา จะทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นเก็บเกี่ยวรายชื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ทันที่ โดยที่ท่านไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องการจ้างบุคคลากรมาสอนงานซึ่งใช้เวลามาก ที่เทเลไดเร็ค เอเชีย ท่านสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชำนาญงานได้ทันที่ ผู้ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ความชำนาญของเรารวมไปถึง

  • การที่เราสามารถผ่านด่านเลขาหรือผู้ช่วยที่จะคอยกันนาย
  • การเข้าถึงลูกค้าผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อที่แท้จริง
  • ตระตุ้นจุดประกายให้ลูกค้าสนใจและอยากใช้บริการหรือสินค้า
  • สอบถามคำถามที่จะให้ความกระจ่างว่าลูกค้ามีความอยากซื้อจริงหรือไม่

ส่งคำถามเพิ่มเติม