บริการรับและบริหารจัดการกับคำสั่งซื้อที่เข้ามา

ถ้าสินค้าของท่านขายผ่านแคตตาล็อก สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ เว็บไซท์ โฆษณาในทีวี หรือทางอีเมล เทเลไดเร็ค เอเชีย ช่วยท่านได้ เราให้บริการรับและจัดการกับคำสั่งซื้อที่เข้ามาให้สมบูรณ์แทนท่าน

เราพร้อมที่จะให้บริการท่านในทุกรูปแบบ ตั้งแต่การคีย์คำสั่งซื้อเข้าระบบ และบริหารจัดการขั้นตอนต่างๆ รวมไปถึงชักชวนให้ลูกค้าใช้สินค้าตัวอื่นๆหรือสั่งซื้อเดิมเพิ่มขึ้น พนักงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยทำงานเหล่านี้แทนท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นการรับและจัดการกับคำสั่งซื้อ ควบคุมจำนวนสินค้าในสต๊อก และการเก็บเงินลูกค้าผ่านระบบเครดิตคาร์ด และการบรรจุหีบห่อสินค้าและส่งให้กับลูกค้า

พนักงานที่มีความชำนาญ จะได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีเกี่ยวกับสินค้าและบริการของท่าน เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าของท่าน

ส่งคำถามเพิ่มเติม