บริการ อีเมลมาร์เก็ตติ้ง

อีเมล์มาร์เก็ตติ้งยังเป็นการตลาดที่ได้ผลคุ้มค่ารองจาก SEO อีเมล์มาร์เก็ตติ้งช่วยเพิ่มรายได้หรือยอดขายและบริหารให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าดีและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ที่ เทเลไดเร็ค เอเชีย เราให้บริการอีเมล์มาร์เก็ตติ้งกับลูกค้าในสองทางเลือก

  1. ช่วยติดตั้งระบบและแนะนำวิธีปฎิบัติการทั้งหมดให้ลูกค้าบริหาร เพื่อให้งานอยู่ในการบริหารของลูกค้าเอง โดยที่เราจะคอยให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
  2. ช่วยดูแลงานอีเมลมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดแทนลูกค้า โดยเราจะดำเนินงานตามรูปแบบที่ลูกค้าเลือกหรือต้องการ

บริการของเรารวมถึง

  • การติดตั้งโปรแกรมอีเมลมาร์เก็ตติ้ง
  • การลงอีเมลลิสในระบบ
  • ทำระบบเพื่อให้ส่งอีเมลออกตามกำหนดเวลา
  • ออกแบบ html ของอีเมล
  • ติดตามผลการส่ง จำนวนผู้เปิดอีเมล จำนวนผู้คลิกอ่าน และอื่นๆ
  • ให้บริการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ส่งคำถามเพิ่มเติม