บริการเพื่อการดูแลใส่ใจลูกค้า กรุงเทพ

เทเลไดเร็ค เอเชีย มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจของท่าน รายละเอียดของโครงการจะถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจท่าน โดยคำนึงถึงยอดขายและวัตถุประสงค์ทางการตลาดเข้าด้วยกัน เราจะทำการออกแบบสคริปเพื่อการสื่อสารทางการตลาดที่ได้ผลลัพธ์ดีเยี่ยมและจุดประกายให้ลูกค้าอยากใช้บริการหรือสินค้าของท่าน

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะดูแลรายละเอียดของโครงการ ปรับปรุง และบริหารงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมีการดำเนินการฝึกอบรมพนักงานอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้คุณภาพและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นคำร้องเรียนจากลูกค้าหรือคำติติงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เราจะสื่อสารให้ข้อมูลคำตอบที่ถูกต้องและเป็นมืออาชีพแก่ลูกค้าเสมอ ซึ่งจะสร้างความประทับใจและพึงพอใจแก่ลูกค้า พนักงานทุกคนของเราถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า

การดูแลและใส่ใจในลูกค้าเป็นอย่างดี จะนำมาซึ่ง

  • ลูกค้าประทับใจและชื่นชอบในสินค้าและบริการของท่านมากขึ้น เมื่อได้สนทนากับเรา
  • เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ส่งคำแนะนำ หรือตำหนิ ถึงท่าน เพื่อการแก้ไขปรับปรุง
  • เพิ่มพร้อมทีจะให้บริการลูกค้าท่านตลอดเวลา และทุกวันเวลา
  • เพิ่มยอดขาย เพิ่มลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่าให้มีความภักดีแน่นแฟ้น

ส่งคำถามเพิ่มเติม