บริการรับโทรศัพท์ลูกค้าที่มีการโอนมา กรุงเทพ

บริษัทท่านประสบปัญหาไม่สามารถตอบรับโทรศัพท์จำนวนมากจากลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและทำให้ไม่สามรถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่หรือไม่

ที่ เทเลไดเร็ค เอเชีย คอลเซ็นเตอร์ เราลงทุนกับระบบคอลเซ็นเตอร์ที่ทันสมัยที่สุด ระบบแข็งแรงและสามารถบริหารและรองรับการโทรเข้ามาของลูกค้าจำนวนมากได้ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาและเพิ่มขีดความสามารถในการรับสายและบริการลูกค้าของบริษัทท่าน

พนักงานของเราทุกคนจะได้รับการฝึกอบอรมเป็นพิเศษและเข้มข้นก่อนเริ่มงานใหม่ทุกโปรเจค ดังนั้นจึงให้ความมั่นใจท่านได้ว่าพนักงานของเราสามารถดูแลงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อยถูกต้อง

บริการรับสายโอน ของเราประกอบไปด้วย

  • การส่งสายต่อไปยังบุคคลอื่นๆอย่างแม่นยำ
  • การรับสายลูกค้าจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นของบริษัทท่าน

ส่งคำถามเพิ่มเติม